Osuwiska leśne w bazie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO

Jerzy Mozgawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Łukasz Kwaśny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

osuwiska leśne; system osłony przeciwosuwiskowej SOPO

Pełny tekst:

PDF