Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej - propozycja specjalistycznego geoportalu

Martyna Stelmaszczuk
Centrum Badan Kosmicznych PAN

Wojciech Drzewiecki
Akademia Górniczo-Hutnicza
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Polska

Marcin Bielecki
GIS Europe
Polska

Słowa kluczowe:

upowszechnianie wiedzy; techniki obserwacji Ziemi; geoportal

Pełny tekst:

PDF