Tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w Polsce

Andrzej Stateczny

Polska

Jacek Łubczonek

Polska

Słowa kluczowe:

mapa elektroniczna; żegluga śródlądowa; nawigacja

Pełny tekst:

PDF