Metodyka analiz tras rowerowych w zróżnicowanej strukturze sieciowej

Alicja Packa

Polska

Elżbieta Lewandowicz

Polska

Słowa kluczowe:

komunikacja rowerowa; wielowariantowe analizy sieciowe; nawigacja

Pełny tekst:

PDF