Thematic Working Group Geology & Mineral Resources - koncepcja prac nad specyfikacją danych tematycznych INSPIRE

Tomasz Nałęcz

Polska

Słowa kluczowe:

specyfikacja danych; INSPIRE; geologia; zasoby mineralne

Pełny tekst:

PDF