Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią

Konrad Eckes

Polska

Słowa kluczowe:

GIS czasu rzeczywistego; analizy w GIS; powódź; mapy dla akcji ratowniczej

Pełny tekst:

PDF