Zasady opracowywania map dostępności

Elżbieta Bielecka
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Anna Filipczak
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Słowa kluczowe:

izochrony; mapa dostępności; interpolacja

Pełny tekst:

PDF