Przegląd polskich geoportali na podstawie konkursu "The SDI Best Practice Award 2009"

Elżbieta Bielecka
Wojskowa Akademia Techniczna
Polska

Piotr Cichociński
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Adam Iwaniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Artur Krawczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Piotr Pachół
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Słowa kluczowe:

geomatyka; geoinformatyka; geoportal; SDI; standaryzacja; konkurs

Pełny tekst:

PDF