Badanie wpływu parametrów filtracji geodanych pozyskiwanych wielowiązkową sondą interferometryczną GeoSwath+ na wynik modelowania powierzchni dna

Andrzej Stateczny

Polska

Piotr Grodzicki

Polska

Marta Włodarczyk

Polska

Słowa kluczowe:

hydrografia; echosonda wielowiązkowa

Pełny tekst:

PDF