Analiza profilu metadanych INSPIRE w kontekście potrzeb administracji samorządowej

Tomasz Starzyk
Wojskowa Akademia Techniczna
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Polska

Słowa kluczowe:

metadane; INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej; administracja samorządowa

Pełny tekst:

PDF