Badanie zniekształceń oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków w wybranych odwzorowaniach równopolowych

Paweł Pędzich

Polska

Marta Kuźma

Polska

Słowa kluczowe:

odwzorowania kartograficzne równopolowe; zniekształcenia odwzorowawcze;wieloboki geodezyjne

Pełny tekst:

PDF