Algebraiczne przekształcenia danych topologicznych mapy ewidencyjnej

Elżbieta Lewandowicz

Polska

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; katastralne obiekty przestrzenne; topologia

Pełny tekst:

PDF