Badanie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników geoinformacji

Małgorzata Gajos
Uniwersytet Śląski
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; użytkownicy geoinformacji; potrzeby informacyjne; zachowania informacyjne

Pełny tekst:

PDF