Użycie technik GIS do szacowania zasobów wód powierzchniowych w skali kraju

Małgorzata Barszczyńska

Polska

Paweł Madej

Polska

Danuta Kubacka

Polska

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; analizy przestrzenne; zasoby wodne Polski; współczynnik odpływu jednostkowego

Pełny tekst:

PDF