Bazy danych referencyjnych jako źródła zasilania i aktualizacji warstw dotyczących budynków w Wielorozdzielczej Topograficznej Bazie Danych

Joanna Bac-Bronowicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Janusz Dygaszewicz
Główny Urząd Statystyczny
Polska

Piotr Grzempowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Ryszard Nowak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

budynki; baza danych topograficznych; jakość; dokładność; generalizacja

Pełny tekst:

PDF