Modelowanie danych przestrzennych (rozdz. 3: Zasady oceny jakości danych przestrzennych oraz ich zastosowanie do oceny jakości danych gromadzonych w TBD)

Elżbieta Bielecka

Polska

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; jakość danych; normy ISO; TBD; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF