Modelowanie danych przestrzennych (rozdz. 2: Transformacja polskich danych przestrzennych do modeli INSPIRE)

Janusz Michalak

Polska

Słowa kluczowe:

model INSPIRE; transformacja danych; XSLT; GML; XML

Pełny tekst:

PDF