Modelowanie danych przestrzennych (rozdz.1: Modelowanie informacji geograficznej: Podstawy

Wojciech Pachelski

Polska

Słowa kluczowe:

modelowanie pojęciowe; UML; schemat aplikacyjny; reguły budowy schematów aplikacyjnych

Pełny tekst:

PDF