Modelowanie danych przestrzennych (cz.1: wprowadzenie, autorzy, streszczenie, abstract, spis treści)

Wojciech Pachelski

Polska

Janusz Michalak

Polska

Elżbieta Bielecka

Polska

Słowa kluczowe:

modelowanie pojęciowe; UML; schemat aplikacyjny; reguły budowy schematów aplikacyjnych; model INSPIRE; transformacja danych; XSLT; GML; XML; dane przestrzenne; jakość danych; normy ISO; TBD; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF