Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 9: Testowanie geoserwera)

Janusz Michalak

Polska

Słowa kluczowe:

Geoserwer; infrastruktura informacji przestrzennej; INSPIRE; węzeł infrastruktury

Pełny tekst:

PDF