Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 2: Ogólna koncepcja architektury polskiej IIP)

Janusz Michalak

Polska

Słowa kluczowe:

geoserwer; infrastruktura informacji przestrzennej; INSPIRE; węzeł infrastruktury

Pełny tekst:

PDF