Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (cz.1: streszczenie, abstract, spis treści, wstęp, podsumowanie, literatura, dodatek)

Janusz Michalak

Polska

Słowa kluczowe:

geoserwer, infrastruktura informacji przestrzennej, INSPIRE, węzeł infrastruktury

Pełny tekst:

PDF