Pozytywny wpływ dyrektywy INSPIRE na prawo krajowe w przypadku Polski

Jolanta Orlińska
Główny Geodeta Kraju
Polska

Słowa kluczowe:

dyrektywa INSPIRE; transpozycja; infrastruktura informacji przestrzennej; Polska

Pełny tekst:

PDF (English)