Podstawowa rola geodezji, fotogrametrii, teledetekcji oraz geomatyki w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie opisu ukształtowania powierzchni terenu

Jerzy Wysocki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

dyrektywa INSPIRE; cyfrowe modele powierzchni terenu

Pełny tekst:

PDF