Wykorzystanie architektury SOA i interoperacyjności usług przestrzennych w procesie aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Robert Widz
Intergraph Polska
Polska

Dariusz Cieśla
Intergraph Polska
Polska

Marek Brylski
Intergraph Polska
Polska

Słowa kluczowe:

aktualizacja; SOA; usługi INSPIRE; WMS; WFS; dane przestrzenne

Pełny tekst:

PDF