Koncepcja geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Polska

Stanisława Mogiłło-Suchowera
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Polska

Marek Brylski
Intergraph Polska
Polska

Alina Kmiecik
Intergraph Polska
Polska

Słowa kluczowe:

NATURE-SDIplus; INSPIRE; sieciowe usługi geoinformacyjne OGC

Pełny tekst:

PDF