Wytyczne kartowania terenowego w technologiach GIS i GPS przy wykorzystaniu VMap L2

Beata Medyńska-Gulij
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

kartowanie terenowe; topografia; VMap L2; GIS; GPS

Pełny tekst:

PDF