Przełamywanie barier przy wdrażaniu dyrektywy INSPIRE

Adam Iwaniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Tomasz Kubik
Politechnika Wrocławska
Polska

Paweł Netzel
Uniwersytet Wrocławski
Polska

Witold Paluszyński
Politechnika Wrocławska
Polska

Słowa kluczowe:

interoperacyjność; reguły implementacyjne; wytyczne techniczne; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF