Propozycja znowelizowania wytycznych technicznych G-3.4 uwzględniająca nowe technologie pomiarowe

Piotr Falkowski
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
Polska

Zenon Parzyński
Politechnika Warszawska
Polska

Jacek Uchański
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
Polska

Słowa kluczowe:

inwentaryzacja architektoniczna; inwentaryzacja budowlana; integracja; harmonizacja; standardy

Pełny tekst:

PDF