Analiza procesu kształcenia z zakresu geomatyki w ramach Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej

Adam Doskocz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Elżbieta Lewandowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

geomatyka; studia podyplomowe; geodezja

Pełny tekst:

PDF