Możliwości zasilania Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych z wybranych publicznych rejestrów georeferencyjnych

Joanna Bac-Bronowicz

Polska

Robert Olszewski

Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; SDI; bazy danych topograficznych; bazy danych tematycznych; harmonizacja baz danych; integracja danych

Pełny tekst:

PDF