Implementacja dyrektywy INSPIRE w Republice Federalnej Niemiec

Mateusz Badowski
Uniwersytet Osnabrück
Niemcy

Słowa kluczowe:

geoinformacja; implementacja; dyrektywa; INSPIRE; Republika Federalna Niemiec

Pełny tekst:

PDF