Geoportale miejskie i turystyczne na przykładzie Częstochowy

Kajetan Wojsyk
Urząd Miasta Częstochowy
Polska

Marcin Bajorski
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Maciej Bednarski
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Słowa kluczowe:

geoportal; Częstochowa; plan miasta; turysta; informacja turystyczna; GIS

Pełny tekst:

PDF