Portal mapowy "Zielony Kraków" jako element realizacji INSPIRE

Piotr Wężyk
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Polska

Małgorzata Mrugała
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Robert Wańczyk
ProGea Consulting, Kraków
Polska

Przemysław Szwałko
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Słowa kluczowe:

kartowanie roślinności; WebGIS; serwer mapowy UMN; dyrektywa INSPIRE

Pełny tekst:

PDF