Prawo dostępu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Grażyna Szpor
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Polska

Słowa kluczowe:

społeczeństwo informacyjne; prawo do informacji; dostęp do informacji; publikator teleinformatyczny (BIP); informacja przestrzenna

Pełny tekst:

PDF