Ocena portali internetowych gmin i powiatów

Elżbieta Kozubek
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Piotr Werner
Uniwersytet Warszawski
Polska

Słowa kluczowe:

portal internetowy; społeczeństwo informacyjne; ocena portalu

Pełny tekst:

PDF