Pożądane kompetencje absolwentów studiów geoinformatycznych: doświadczenia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jacek Kozak

Polska

Aneta Szabłowska-Midor

Polska

Słowa kluczowe:

geoinformatyka; kompetencje; sylwetka absolwenta; e-learning

Pełny tekst:

PDF