Dane katastralne jako baza do rozbudowy modelu sieci grogowej

Elżbieta Lewandowicz

Polska

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; katastralne obiekty przestrzenne; topologia; model sieci drogowej

Pełny tekst:

PDF