Modernizacja katastru jako prces wzbogacania zbiorów informacji o przestrzeni i tworzenia podstaw wprowadzania dyrektywy INSPIRE

Tadeusz Kośka
Politechnika Łódzka
Polska

Elżbieta Kaźmierczak-Kośka
2Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi
Polska

Słowa kluczowe:

ewidencja gruntów i budynków; modernizacja ewidencji gruntów i budynków; zbiory informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF