Testowanie zgodności wyrobów z normami serii ISO 19100 oraz oznaczanie znakiem zgodności PN

Agnieszka Zwirowicz

Polska

Słowa kluczowe:

normy serii ISO 19100; ocena zgodności; informacja geograficzna; zestaw testów abstrakcyjnych (ATS)

Pełny tekst:

PDF