Aspekty harmonizacji danych referencyjnych w procesie budowy SDI przy zastosowaniu strategii MDA i SOA

Joanna Kuczyńska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

SDI; MDA; SOA; INSPIRE; dane referencyjne

Pełny tekst:

PDF