Metodyka konstruowania odwzorowań anamorficznych

Sylwia Garbarczyk-Walus
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

odwzorowania; odwzorowania anamorficzne; VMap L2; TBD

Pełny tekst:

PDF