Próba zastosowania metod geostatystycznych do taksacji nieruchomości

Piotr Cichociński

Polska

Słowa kluczowe:

analiza wariancji; geostatystyka; kriging; taksacja nieruchomości

Pełny tekst:

PDF