Opinie na temat koncepcji utworzenia kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji

Jerzy Gaździcki

Polska

Słowa kluczowe:

kształcenie; kierunek studiów; geoinformacja; geomatyka; geoinformatyka

Pełny tekst:

PDF