Problematyka kształcenia w dziedzinie geoinformacji na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Andrzej Stepnowski
Politechnika Gdańska
Polska

Marek Moszyński
Politechnika Gdańska
Polska

Słowa kluczowe:

specjalność dydaktyczna; geoinformatyka; systemy geoinformacyjne; mapy cyfrowe; GIS; ECDIS; GPS; systemy satelitarne; telemonitoring; aplikacje i technologie mobilne

Pełny tekst:

PDF