Badania i edukacja w zakresie technologii geomatycznych na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Wiktor Tracz
Warsaw University of Life Sciences
Polska

Joanna Adamczyk
Warsaw University of Life Sciences
Polska

Słowa kluczowe:

geomatyka; GIS; teledetekcja; GPS; leśnictwo; badania; edukacja

Pełny tekst:

PDF (English)