Ocena potencjalnego zagrożenia wysypisk śmieci dla środowiska w ich okolicy z wykorzystaniem GIS na przykładzie wysypiska Aba-Eku w mieście Ibadan

Opaleye Oluwafemi Akynola
Environmental Information Systems, Environmental Resources Managers Ltd., Lagos
Nigeria

Słowa kluczowe:

GIS; wysypisko śmieci; odpady stałe; ArcGIS 9.1

Pełny tekst:

PDF (English)