Klasyfikacja upraw za pomocą sieci neuronowych z wykorzystaniem lotniczych obrazów hiperspektralnych

Dawid Olesiuk
German Aerospace Center
German Remote Sensing Data Center
University of Warsaw
Polska

Martin Bachmann
German Aerospace Center
German Remote Sensing Data Center
Niemcy

Martin Habermeyer
German Aerospace Center
German Remote Sensing Data Center
Niemcy

Wieke Heldens
German Aerospace Center
German Remote Sensing Data Center
Niemcy

Bogdan Zagajewski
University of Warsaw
Polska

Słowa kluczowe:

sztuczne sieci neuronowe; obraz hiperspektralny; wskaźniki hiperspektralne; MNF

Pełny tekst:

PDF (English)