Analiza zmian użytkowania ziemi w zlewni Górnej Narwi na podstawie danych z satelity Landsat i archiwalnych map topograficznych

Sylwia Nasiłowska
University of Warsaw
Polska

Słowa kluczowe:

użytkowanie ziemi; analiza zmian; interpretacja wizualna; dane Landsat; mapy archiwalne

Pełny tekst:

PDF (English)