Propozycja algorytmu do wyodrębniania wysp na zdjęciach satelitarnych z wykorzystaniem morfologii matematycznej

Przemysław Kupidura
Warsaw University of Technology
Polska

Słowa kluczowe:

: morfologia matematyczna, cyfrowe przetwarzanie obrazu, klasyfikacja obiektowa

Pełny tekst:

PDF (English)